Några tips om hur du söker stöd eller bidrag!

Är du baserad i Sverige och behöver finansiellt stöd för ett musikexportprojekt? I Sverige kan du via organisationer och myndigheter söka bidrag för att finansiera hela eller delar av ditt projekt. Det viktigaste att tänka på när du söker är att vara ute i god tid och att gå igenom ansökan noggrant.

Kulturrådet
Här hittar du de stöd från Kulturrådet som gäller för dig som vill arbeta internationellt eller med internationella samarbeten inom musikområdet. Du kan t.ex. söka pengar för din turné, produktion eller om du är arrangör.
Läs mer här

Musikverket
Här hittar du information om hur du söker stöd från Statens Musikverk för internationella samarbeten (Samarbetsprojekt med en eller flera internationella samarbetsparter, inklusive svenska gästspel/turnéer i utlandet eller internationella gästspel/turnéer i Sverige).
Läs mer här›

Konstnärsnämnden
Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Som musiker, sångare eller komponist kan du söka stödet om du är inbjuden till utlandet för till exempel ett gästspel, en turné, uppförande vid festival eller någon form av samarbetsprojekt.
Läs mer här›

Kulturkontakt Nord
Hos Kultur Nord kan du söka stöd i Kultur- och konstprogrammet för Produktionsinriktad verksamhet eller kompetensutveckling vilket även gäller internationella projekt inom Norden.
Läs mer här›

Nordiska kulturfonden
Nordiska kulturfonden stödjer samarbete om konst och kultur mellan de nordiska länderna.
Läs mer här›

Nordiska Bilaterala fonder i Sverige
Bilaterala fonder som generellt beviljar bidrag inom kultur, utbildning och forskning. Några fonder beviljar också resestipendier.
Läs mer här›

Filmer om exportstöd
Här kan du se fyra filmer från Export Music Swedens seminarium om exportstöd den 15 sep 2015 på Nalen. Klicka på symbolen med de tre strecken uppe i vänstra hörnet för att välja film.

Isabel Thomson från Musikverket, Jakob Uddling från Kulturrådet, Hasse Lindgren från Konstnärsnämnden och Ragnar Berthling från Musikcentrum.