En stark internationell närvaro för svensk musik

Export Music Swedens fokus och långsiktiga mål är ökade musikexportintäkter för hela Sveriges musikindustri och att stötta samtliga av Sveriges musikgenrer.
Sverige har redan ett starkt musikvarumärke ute i världen och på ExMS arbetar vi målmedvetet för att göra svensk musiks position i världen ännu starkare.

Detta gör vi bland annat genom att hjälpa och stötta musikbranschen inom områden där den själv efterfrågar stöd och hjälp på olika sätt. Det handlar bland annat om stark svensk närvaro på branschmässor, seminarier, festivaler och andra händelser ute i världen. Vi deltar bland annat med showcase, paneldiskussioner och som generell support till alla svenska delegater på plats. Vi arrangerar även egna seminarier och föreläsningar på hemmaplan, som dessutom är öppna för alla i musikbranschen och helt kostnadsfria.

Sex pelare i Export Music Swedens dagliga verksamhet är:

  • att ge svensk musik större internationell exponering på musikmässor och festivaler runt om i världen.
  • att arrangera kostnadsfria seminarier för den svenska musikbranschen och där dela med sig av kunskap om musikexport på alla nivåer.
  • kontinuerligt förse den svenska musikindustrin med färska nyheter, kunskap och information om musikexport.
  • hålla dig som professionell musiker uppdaterad kring olika typer av statlig finansiering och stöd som finns att söka i Sverige för internationella musikprojekt.
  • regelbundet träffa professionella musiker för att ge personlig rådgivning och experthjälp om export.
  • att arrangera handelsdelegationer (Trade Missions) där svenska företagare inom musikområdet får möjlighet att knyta nya internationella kontakter och göra företagsbesök.

Export Music Swedens verksamhet är delvis finansierad av bland annat Kulturrådet, Regeringskansliet/UD och Konstnärsnämnden, samt av våra ägarorganisationer STIM, SAMI och Ifpi/SOM.